Законом України "Про зайнятість населення" до основних напрямів державної політики у сфері зайнятості населення віднесено сприяння створенню нових робочих місць. При вирішенні питання добору працівників на створені нові робочі місця, державна служба зайнятості має можливість проводити професійний відбір кандидатів. Такий відбір дозволяє більш якісно вирішувати питання добору працівників, зменшувати плинність кадрів.

Згідно статті 33 вказаного Закону проведення професійного відбору (встановлення відповідності особи вимогам, які визначені для конкретних видів професійної діяльності та посад) є одним із видів професійної орієнтації населення.

Професійною орієнтацією є комплекс взаємопов'язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності. Порядок надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 03.01.2013 № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2013 за № 131/22663.

 

Начальник інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Кіровоградського обласного центру зайнятості Стоян Б.С.