На сайті Кабінету міністрів України опубліковано постанову від 21.08.2019 р. № 823 "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю"

 

Метою прийняття постанови є забезпечення ефективної реалізації посадовими особами Державної служби України з питань праці, її територіальних органів та виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад своїх повноважень щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Постановою затверджено: 

 1. Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
 2. Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Отже, відповідно до п. 5 нового Порядку контролю, інспекційні відвідування проводяться з таких підстав:

 1. за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
 2. за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
 3. за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у п.п. 1, 2, 4 —7 п. 5 Порядку контролю;
 4. за рішенням суду;
 5. за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;
 6. за інформацією:

Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

ДПС та її територіальних органів про: невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності; факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень; факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;

ПФУ та його територіальних органів про:

 • роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної;
 •  роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
 • роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
 •  фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
 • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився;
 •  роботодавців, в яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
 • роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 •  роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;
 1. за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених у ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;
 2. за дорученням Прем’єр-міністра України;
 3. за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 4. за запитом народного депутата;
 5. у разі невиконання вимог припису.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі. Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів.