З касових документів прибирають реквізит «Код банку», а «картку зі зразками підписів» скасовують для клієнтів під час обслуговування банком їхні рахунки. Зміни вже затвердив НБУ постановою від 15.08.2019 р № 107, але запрацюють вони з 1 листопада і 1 вересня відповідно.

Також визначено, що банк буде задовольняти потребу своїх клієнтів в готівці, перш за все за рахунок власних надходжень і перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі їх недостатності - купувати в уповноважених банках та інших банків і отримувати підкріплення готівкою в НБУ.

НБУ вводить контроль за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку (філії, відділення), відсортованих автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованої обробки банкнот.