Медіація існує так само давно, як існують конфлікти. Для вирішення конфліктів вдавалися як до переговорів між конфліктуючими сторонами, так і до медіації, яку можна назвати особливим видом переговорів за участю нейтрального особи.

У якийсь момент в кожній країні, у зв'язку з перевантаженістю судової системи, стає актуальним питання: яким же чином можливо врегулювати спір без суду? У зв’язку із чим починається формування попиту на різні альтернативні способи вирішення спорів. І до тих пір, поки вплив цих факторів не досягло певної межі, і поки немає певного рівня інформованості та готовності до змін в суспільстві, не відбувається швидкого розвитку медіації.

В усьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм врегулювання конфліктів. Медіація отримала значний розвиток у країнах Європи, Австралії, США та, наразі, активно розвивається на території країн пострадянського простору.

Процес інтеграції медіації як повноцінного і повноправного інституту альтернативного вирішення спорів Україні знаходиться на самому початку свого становлення.

Наразі, в Україні процедура медіації не регламентована на законодавчому рівні, що значно ускладнює її застосування на практиці. Проте само собою зрозуміло, що без конкретної підтримки з боку суб’єктів, які в Україні формують політику в галузі правосуддя (суди, уряд, парламент, адвокатура), медіації не просто здобути популярність.

З метою впровадження в Кіровоградській області культури альтернативного вирішення спорів в цілому і медіації зокрема на рівні кращих світових стандартів, 1 липня 2016 року рішенням Президії Кіровоградської РТПП на базі Регіональної палати створено Центр медіації, завданням якого є запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів (спорів), який ґрунтується на принципах добровільності, самовизначеності, конфіденційності, незалежності, неупередженості та гнучкості.

 

Реєстр медіаторів Кіровоградської РТПП

Кодекс медіатора КРТПП  download

Положення про медіаторів КРТПП  download

Положення про процедуру медіцації в КРТПП  download

Положення про Центр медіації КРТПП  download

" "