Першочергові заходи щодо дерегуляції та усунення перешкод у сфері підприємницької діяльності в Україні обговорили учасники засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при ТПП України.

В Україні частка малих і середніх підприємств у загальній їх кількості становить відповідно 94,3% та 5, 5%, що в цілому відповідає рівню розвинутих країн світу. Проте позитивних наслідків від проведених протягом 2010-2012 років заходів з дерегуляції та підтримки малого та середнього бізнесу переважна більшість із них практично не відчула.

«Існуючі законодавчо-нормативні акти у цій сфері не тільки не сприяють розвитку бізнесу, а й часто стоять на заваді підприємницькій ініціативі. Прийняття вкрай необхідних змін на законодавчому рівні відбувається досить повільно. Саме тому бізнес вимагає першочергових дій, які б сприяли покращенню підприємницького середовища, розвитку підприємництва. Безумовно, ці заходи, в першу чергу, мають бути підпорядковані основній меті - протидії і максимальному викоріненню корупції», - зазначив голова комітету Вячеслав Биковець.

За його словами першочергові заходи мають включати:
- внесення змін до законодавства, у тому числі розширення сфери застосування принципу <мовчазної згоди> під час надання погоджень, висновків, документів дозвільного характеру;
- запровадження без будь-яких виключень принципу <єдиного вікна> при наданні адміністративних послуг, а також максимальне спрощення процедур їх надання;
- термінове внесення змін до законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у тому числі в частині поширення сфери дії цього закону на всі, без виключення, контролюючі органи;
- запровадження безстрокового мораторію на перевірку малого бізнесу;
- термінове врегулювання проблем <нікчемних операцій>; відшкодування ПДВ, авансових платежів;
- скасування або переведення на безоплатну основу послуг (моніторинг, експертиза), які надаються підприємствами, установами, організаціями, створеними при органах виконавчої влади;
- імплементацію законодавства про розширення доступу громадськості до всіх документів, які стосуються ведення бізнесу, зокрема, проектів нормативно-правових актів і звітів про оцінку регуляторного впливу;
- зміцнення практики оцінки регуляторного впливу відповідно до міжнародних стандартів, що допоможе підвищити ефективність нового законодавства;
- удосконалення процесу обговорення нових законів, наприклад, за допомогою отримання коментарів і відгуків громадськості.

Гострі дискусії учасників засідання викликало, зокрема, обговорення проекту Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Журнал "ЗОВНІШСЕРВІС"

Slider